Njalo Naphakade Launch 18 August 2017 .Mahehle Community Hall