>> Upcoming Events


Njalo Naphakade Community Development Centre will host outreach workshop to develop disadvantage community, it will take place 18 October 2018 at 10:00 am ,Venue – Ezidweni Community Hall (Underberg)


<< Past Events


Njalo Naphakade Community Development Centre ngokubambisana no SETA unikeza ithuba lemfundo kulabo abangaqedanga kusukela ku grade 11 kuya phansi .Izinto ezibhekelekile isingisi ( english ) kanye nezibalo( Mathematics ). Lelithuba limahhala iminyaka ayibhekiwe kulindeleke kube umuntu okuqondayo nokwaziyo ukubamba ipeni .Kuvuleleke kubantu base Ixopo kanye nabeseThekwini namaphethelo .Kudingeka nama Facilitators sicela labo abafundela i teaching nasebeyiqedile abangakasebenzi basithinte .Ngeminye imisebenzi eyenziwa u Njalo Naphakade ungangena kwi website njalonaphakade.co.za , Ngemininingwane ungafonela ku 083 3343054 noma 031 9211005 .Imbila yaswela imisila ngokuyalezela . Lelithuba liyavalwa ngomhlaka 16 March 2018